Eilert Älskad, saknad

HSAN-beslut


I HSAN-beslutet riktas allvarlig kritik mot läkarna Lars Neuman och Bernhard Willems samt psykolog Edith Koczkas.
Läs hela beslutet här HSAN-beslut 2012-01-24
Läs Smålandspostens rapportering med anledning av beslutet här.

Lex Maria-beslut


I Lex Maria-beslutet fick vuxenpsykiatrin i Landstinget Kronoberg svidande kritik. Det är bristande rutiner, brister i kompetens och utbildning, bristande omdöme etc. Vår önskan är att detta inte ska hända igen.

Lex Maria-beslut 2011-01-25 (pdf)

Intern riskanalys som gjordes i psykiatrin - slutrapport

Möte med anhöriga med anledning av Lex Maria-beslutet

Dokumentation


Utskrivningen

Minnesanteckningar Ann-Marie (mamma)
Besök 25 och 27/5

Remiss med bilagor från Specialistläkargruppen

Möte med anhöriga och personal på psykiatrin
Dokumentation Ekelund
Frågor till Lindgren
Dokumentation Lindgren
Dokumentation Koczkas
Frågor och svar Neuman

Yttrande angående journaler från anhöriga

HSAN-anmälan kommentarer från anhöriga

HSAN-anmälan Svensson (inklusive brev till HSAN-utredare)
HSAN, Svenssons yttrande
HSAN, anhörigas yttrande angående Svenssons svar

HSAN-anmälan Koczkas
HSAN, Koczkas yttrande
HSAN, anhörigas yttrande angående Koczkas svar

HSAN-anmälan Lindgren
HSAN, Lindgrens yttrande
HSAN, anhörigas yttrande angående Lindgrens svar

HSAN-anmälan Willems
HSAN, Willems yttrande
HSAN, anhörigas yttrande angående Willems svar

HSAN-anmälan Neuman
HSAN, Neumans yttrande
HSAN, anhörigas yttrande angående Neumans svar

Brev till folkhälsominister Maria Larsson
Första brevet från socialminister Göran Hägglund
Brev 2 till folkhälsominister Maria Larsson
Andra brevet från socialminister Göran Hägglund
Brev till socialminister Göran Hägglund
Tredje brevet från socialminister Göran Hägglund

Internutredning Specialistläkargruppen

Rutin och checklista Landstinget Kronoberg
Rutin Landstinget Kronoberg