Eilert Älskad, saknad

SPES - Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd
”Att prata om självmord är ett skydd för livet.” - Folder från NASP (Nationell Prevention av Suicid och Psykisk ohälsa)

Självmordsupplysningen - "Vi förebygger självmord. Här kan du chatta, maila frågor och få information om självmord och psykisk hälsa."