Eilert Älskad, saknad

graven
Begravningsgudstjänsten ägde rum i Torhamns kyrka fredagen den 18 juni 2010. Det var en strålande vacker sommardag. 110 släktingar och vänner hade kommit för att ta avsked av Eilert. Detta är vi anhöriga mycket tacksamma för. Blommor hade skickats från olika delar av Sverige och också från Eilerts vänner i avlägsna delar av vår värld. Det var en vacker, gripande och värdig ceremoni.

Efter begravningsgudstjänsten samlades vi för en minnesstund i Församlingshemmet. Flera nära släktingar och vänner följde sedan med till föräldrarnas hem i Torhamn för att träffa varandra och tillsammans finna tröst och berätta minnen från vårt liv tillsammans med Eilert. 

Eilert är född i Torhamn och tillbringade sina första tre år där. Det hus han föddes i gränsar till kyrkogården och Eilert hade någon gång sagt till Sara att han en gång ville ligga där. Och där finns nu hans aska.

Eilert tillbringade som liten mycket tid med mormor och morfar i deras hem i Bergamåla utanför Ronneby. Han älskade dem och denna plats och talade kärleksfullt speciellt om mormor i hela sitt vuxna liv. Stenen som finns på hans grav har vi hittat i den stenmur från 1870-talet som finns runt tomten i Bergamåla. Det enda som behövde göras med den var att tvätta bort mossa och sätta dit text. Vi har fått gullviveplantor som spridit sig till trädgården av hans kusin Yvonne som nu äger huset. Dessa gullviveplantor har vi planterat på graven.

Program för begravningsgudstjänsten (pdf)